Tumblelog by Soup.io
 • A-Generation
 • Dostojewski
 • nightmaria
 • polska-z-ananasem
 • organisedchaos
 • Presidente
 • AnnieMilan
 • sirthomasbolton
 • wishiwashere
 • 555
 • Telewidz
 • iMac
 • zephyrum
 • Piraty
 • Tim19
 • krzysztow
 • everythings
 • Upside
 • iWonder
 • excel
 • xLara
 • k77
 • Ronalt
 • Senator
 • Dont-Panic
 • Dwatysiace
 • Hardx
 • Loocifer
 • nowaktualny
 • kompleksdziury
 • soupper
 • YX
 • Eldharjarr
 • rewelacyjna
 • Honda64
 • coloraj
 • ambiente
 • chickenn
 • JackTheWhite
 • yesno
 • tictictic
 • CasandraJohnson
 • noirr
 • Square77
 • kolegakolegi
 • iPhoneXD
 • KiedysToBylo
 • Tamahl
 • FuckinUser
 • FajneDupeczkii
 • potatos
 • 2017
 • soczi
 • soupaztrupa
 • Nux
 • s3
 • xbox2
 • ER1
 • PrezesRadyMinistrow
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2020

4745 2be1 390
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viaoski oski
Reposted fromLeguanien Leguanien viaoski oski
3285 5878 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viadivi divi
9632 21a6 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadivi divi
4529 4d45 390
Reposted frompiehus piehus viaPaseroVirus PaseroVirus
4180 f83c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viashowmetherainbow showmetherainbow
5230 a4fe 390
Reposted frompapaj papaj viabiauek biauek
Sponsored post
6902 f6d5 390
Reposted fromQi Qi viakobiety kobiety
6774 362d 390
Reposted fromGalGadot GalGadot viaBnW BnW
2664 a5b7 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBnW BnW
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
8235 9ace 390
Reposted fromsavatage savatage viasosen sosen
2426 8940 390
Reposted fromwhiskey20 whiskey20
7131 7d04 390
Reposted fromwhiskey20 whiskey20
9546 1eb9 390
Reposted fromwhiskey20 whiskey20
5215 08d6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasosen sosen
Jak mogłem kiedyś sądzić, że wygląd i strój są tak piekielnie ważne? Teraz nie miało to dla mnie żadnego sensu. Po co to komu? Jakie ma znaczenie, co założę: popielaty płaszcz z najnowszej kolekcji czy starą, brązowa kurtkę? Czy kobieta ma modną kieckę, czy rozciągnięty dres? Jest szczupła i umięśniona czy ma fałdki tłuszczu? Nieistotne. Ważne, że można na niej polegać, wierzyć jej słowom i być pewnym jej uczuć. Najważniejsze są czułość, ciepło i zaufanie. Trzeba znaleźć osobę, z którą ma się o czym rozmawiać i potrafi milczeć. Taką kobietę, w którą chce się wtulić twarz i końca życia wdychać jej zapach- jej, a nie perfum, jakich używa. To właśnie jest ważne i paradoksalnie, dopiero kiedy mi tego zabrakło, pojąłem, na czym polega prawdziwe uczucie.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted fromFlau Flau
4777 c6dc 390
dream
Reposted fromsponzy sponzy vianoisetales noisetales
3448 c32c 390
Reposted fromlickmyfeet lickmyfeet viaasses asses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...